Vytlačiť

Krovinné mokrade, krovinné močiare, krovinami prerastené sladkovodné bariny, slatiny, jelšiny na anorganickej pôde

Krovinné mokrade, krovinné močiare, krovinami prerastené sladkovodné bariny, slatiny, jelšiny na anorganickej pôde


Kód biotopu

W

Kód Natura 2000