Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 64 - 84 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek Br7 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bystriny (epiritrál) 8120000 Nechránené Detail v atlase
cestné komunikácie (cesty) A520000 Nechránené Detail v atlase
chabzdové kriaciny 2162300 Nechránené Detail v atlase
chmeľnice CH Detail v atlase
chudobné podhorské a horské lúky 3521400 Nechránené Detail v atlase
cintoríny A250000 Nechránené Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5a 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy Ra2 7120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 7120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba 7150 7150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba Ra4 7150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubové a borovicové lesy kyslomilné 2115000 Nechránené Detail v atlase
dubové nátržníkové lesy 2114500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubové nátržníkové lesy Ls3.3 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy 2114300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-brestovo-jasenové lužné lesy 2111200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy Ls1.2 91F0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-cerové lesy Ls3.4 91M0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase