Vytlačiť

cestné komunikácie (cesty)

cestné komunikácie (cesty)


Kód biotopu

A520000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu