Vytlačiť

dubovo-brestovo-jasenové lužné lesy

dubovo-brestovo-jasenové lužné lesy


Kód biotopu

2111200

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu