Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 22 - 42 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
alpínske spolocenstvá kríckových holí 9311400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1a 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1b 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Lk8 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
antropogénne biotopy A000000 Nechránené Detail v atlase
archeologické lokality A330000 Nechránené Detail v atlase
autochtónne puklinové vody 7221000 Nechránené Detail v atlase
banské haldy A441000 Nechránené Detail v atlase
banské vody 7300000 Nechránené Detail v atlase
bezkolencové lúky 3522200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bezkolencové lúky Lk4 6410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bezkolencové lúky 6410 6410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
biotopy bahnitých a piesocnatých brehov tecúcich vôd 5410000 Nechránené Detail v atlase
biotopy brehov tecúcich vôd 5000000 Nechránené Detail v atlase
biotopy jaskynných útvarov vysokohorských polôh 9100000 Nechránené Detail v atlase
biotopy na obrábaných pôdach A100000 Nechránené Detail v atlase
biotopy na opustených a nevyužívaných plochách A400000 Nechránené Detail v atlase
biotopy obnažených substrátov 5411000 Nechránené Detail v atlase