Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 127 - 147 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
jaskyna 1130000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynná diera 1120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynný útvar 1100000 Nechránené Detail v atlase
javorové horské lesy 2113200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy Ls5.3 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy 9140 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jazerá 6210000 Nechránené Detail v atlase
jazierka v inundacnom území riek 6250000 Nechránené Detail v atlase
Jedlové a jedlovo-smrekové lesy Ls8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
jedlové a jedlovo-smrekové lesy 2117200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
jelšové lesy slatinné 2111500 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové 2114200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kamenolom A431000 Nechránené Detail v atlase
kanál 8150000 Nechránené Detail v atlase
Kanály, odvodňovacie kanály, priekopy AM9 Detail v atlase
karbonátové nespevnené sutiny kolínneho stupna 4332000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové plytké skeletnaté pôdy 4341000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 8210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 8210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 8120 8120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase