Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 127 - 147 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
iné G Detail v atlase
intenzifikované travinné porasty I Detail v atlase
Intenzívne obhospodarované polia X7 x Nechránené Detail v atlase
intenzívne využívané nízkokmenné sady IS Detail v atlase
Ipeľ a jeho prítoky ICHT_15 Detail v atlase
jarné mláky 6262100 Nechránené Detail v atlase
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskyna 1130000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynná diera 1120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynný útvar 1100000 Nechránené Detail v atlase
javorové horské lesy 2113200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy Ls5.3 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Javorovo-bukové horské lesy 9140 9140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jazerá 6210000 Nechránené Detail v atlase
jazierka v inundacnom území riek 6250000 Nechránené Detail v atlase
Jedlové a jedlovo-smrekové lesy Ls8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
jedlové a jedlovo-smrekové lesy 2117200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
jelšové lesy slatinné 2111500 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové 2114200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kamenolom A431000 Nechránené Detail v atlase