Vytlačiť

Intenzívne obhospodarované polia

Intenzívne obhospodarované polia


Kód biotopu

X7

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu