Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 106 - 126 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
hlavný tok a s ním celorocne obojstranne komunikujúce bocné ramená (eupotamál) 8142100 Nechránené Detail v atlase
hlinisko A434000 Nechránené Detail v atlase
horské jazerá 6212000 Nechránené Detail v atlase
Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
horské jelšové lužné lesy 2111400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky 6520 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky Lk2 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
horské lieštiny 2161400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Horské smrekové lesy 9410 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov Br2 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou Br3 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Br4 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
iné G Detail v atlase
intenzifikované travinné porasty I Detail v atlase
Intenzívne obhospodarované polia X7 x Nechránené Detail v atlase
intenzívne využívané nízkokmenné sady IS Detail v atlase
jarné mláky 6262100 Nechránené Detail v atlase
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase