Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 85 - 105 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Dubovo-hrabové lesy lipové Ls2.3 9170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 9170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy lipové 2112300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy panónske 2112200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske Ls2.2 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
eurosibírske ihlicnaté lesy 2117000 Nechránené Detail v atlase
extenzívne obrábané polia A111000 Nechránené Detail v atlase
extenzívne pasienky v nížinách ovplyvnované podzemnou vodou 3512100 Nechránené Detail v atlase
floristicky chudobné kriaciny 2162000 Nechránené Detail v atlase
floristicky pestré kriaciny 2161000 Nechránené Detail v atlase
formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín 8A30000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
formácie ponorených (submerzných) v dne zakorenených cievnatých rastlín 8A20000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
fytotelmy 6262400 Nechránené Detail v atlase
Geotermálne mokrade Zg Detail v atlase
haldy a skládky odpadového materiálu A440000 Nechránené Detail v atlase
hlavný tok a s ním celorocne obojstranne komunikujúce bocné ramená (eupotamál) 8142100 Nechránené Detail v atlase
hlinisko A434000 Nechránené Detail v atlase
horské jazerá 6212000 Nechránené Detail v atlase
horské jelšové lužné lesy 2111400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase