Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 85 - 105 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
dubovo-cerové lesy 2114400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy 2112000 Nechránené Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy karpatské 2112100 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy karpatské Ls2.1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy lipové Ls2.3 9170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy lipové 2112300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 9170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske 91G0 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy panónske 2112200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske Ls2.2 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dunaj r. km 1708,2 – 1789,5 ICHT_21 Detail v atlase
Dunaj r. km 1789,5 – 1880,2 ICHT_20 Detail v atlase
erodované plochy E Detail v atlase
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
eurosibírske ihlicnaté lesy 2117000 Nechránené Detail v atlase
extenzívne obrábané polia A111000 Nechránené Detail v atlase
extenzívne pasienky v nížinách ovplyvnované podzemnou vodou 3512100 Nechránené Detail v atlase
extenzívne využívané (alebo aj opustené/zanedbané) vysokokmenné sady s ekologicky hodnotnými starými jedincami ovocných stromov ES Detail v atlase
floristicky chudobné kriaciny 2162000 Nechránené Detail v atlase
floristicky pestré kriaciny 2161000 Nechránené Detail v atlase
formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín 8A30000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase