Vytlačiť

extenzívne pasienky v nížinách ovplyvnované podzemnou vodou

extenzívne pasienky v nížinách ovplyvnované podzemnou vodou


Kód biotopu

3512100

Kód Natura 2000