Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 190 - 210 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Lipovo-javorové sutinové lesy Ls4 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lišajníkové borovicové lesy 91T0 91T0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
litotelmy 6262500 Nechránené Detail v atlase
Lokality s ťažbou soli AM5 Detail v atlase
lúcne úhory 3523000 Nechránené Detail v atlase
lúky a pasienky 3500000 Nechránené Detail v atlase
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 91F0 91F0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
lužné lesy 2111000 Nechránené Detail v atlase
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0 91E0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Makrofytná vegetácia plytkých stojatých mociarov (Ranunculion aquatilis) Vo7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
materiálové jamy 6234000 Nechránené Detail v atlase
mätonohové pasienky 3512200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
medze A113000 Nechránené Detail v atlase
Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou Vo6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné lemy Tr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mezofilné lemy 2142200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mezofilné lúky 3521000 Nechránené Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3a Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3c Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase