Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 190 - 210 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8b 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8c 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kvetnaté vysokohorské psicové porasty 9311300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy Ls6.1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Kyslomilné bukové lesy Ls5.2 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kyslomilné bukové lesy 9110 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Laborec, Topľa a Ondava do 400, Torysa a Hornád do 700 m n. m. ICHT_9 Detail v atlase
Laborec, Topľa a Ondava nad 400, Slaná, Bodva a Rimava nad 500, Hornád a Torysa nad 600 m n. m., vrátane ich prítokov ICHT_7 Detail v atlase
lemové spolocenstvá 2142000 Nechránené Detail v atlase
lesná cesta A522000 Nechránené Detail v atlase
lesný okraj 2140000 Nechránené Detail v atlase
Lesostepné borovicové lesy Ls6.3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
lesy 2100000 Nechránené Detail v atlase
letné a jesenné mláky 6262200 Nechránené Detail v atlase
líniové porasty stromov a krov (pozdĺž vodných tokov, komunikácií, medzí ap.) v prípade, že nespĺňajú podmienky zaradenia do niektorého z biotopov v Katalógu biotopov Slovenska Lp Detail v atlase
lipovo-javorové lesy 2113100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lipovo-javorové sutinové lesy Ls4 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 9180 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Lišajníkové borovicové lesy 91T0 91T0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase