Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 274 - 294 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Plochy na zadržiavanie vody, nádrže, zdrže, priehrady (všeobecne väčšie ako 8 ha) AM6 Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy 5200000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy na brehoch tecúcich vôd 5210000 Nechránené Detail v atlase
pobrežné krovinné biotopy 5100000 Nechránené Detail v atlase
podhorská rieka (hyporitrál) 8132000 Nechránené Detail v atlase
podhorské jazerá 6213000 Nechránené Detail v atlase
podhorské jelšové lužné lesy 2111300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
podhorské krovinné vrbiny 5120000 Nechránené Detail v atlase
podhorský potok (metaritrál) 8131000 Nechránené Detail v atlase
podhorský tok 8130000 Nechránené Detail v atlase
Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Podmácané smrekové lesy Ls9.3 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
podzemná voda freatická (intersticiálna) 7210000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda freatická bez priameho kontaktu s povrchovými vodami a ovzduším 7211000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda nestlacená, s volnou hladinou 7200000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda puklinová 7220000 Nechránené Detail v atlase
podzemné jazerá 7222200 Nechránené Detail v atlase
podzemné jazerá 7221200 Nechránené Detail v atlase
podzemné potoky a rieky 7221100 Nechránené Detail v atlase
podzemné potoky a rieky 7222100 Nechránené Detail v atlase
polia A110000 Nechránené Detail v atlase