Vytlačiť

Panónske slané stepi a slaniská

Panónske slané stepi a slaniská


Kód biotopu

Sl3

Kód Natura 2000

1530

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

9 614 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

13

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Atriplex prostrata (12),Bolboschoenus maritimus (11),Agrostis stolonifera (8),Heleochloa schoenoides (7),Phragmites australis (7),Potentilla anserina (7),Echinochloa crus-galli (6),Lotus tenuis (6),Persicaria lapathifolia (6),Rumex stenophyllus (6)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
15.4% 46.2% 38.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
15.4% 61.5% 23.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
15.4% 46.2% 38.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 29,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 17,6 %
A03 - kosenie 5,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV