Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 295 - 315 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
polia na nevápnitých pôdach A111300 Nechránené Detail v atlase
polia na pieskoch A111100 Nechránené Detail v atlase
polia na vápnitých pôdach A111200 Nechránené Detail v atlase
polná cesta A521000 Nechránené Detail v atlase
polný úhor A112000 Nechránené Detail v atlase
polom 2310000 Nechránené Detail v atlase
ponorené porasty chár 8A40000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty borievky obycajnej 2118400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obycajnej Kr2 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty borovice lesnej 2118300 Nechránené Detail v atlase
porasty chrastnice trsteníkovitej 5211000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty devätsilov 5212000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty drevín antropogénneho pôvodu A200000 Nechránené Detail v atlase
porasty dvojzubov a horciakov 5413000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty inváznych neofytov X8 x Nechránené Detail v atlase
porasty mrlíka cerveného 5311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty nepôvodných drevín X9 x Nechránené Detail v atlase
porasty pionierskych drevín 2118000 Nechránené Detail v atlase
porasty plazivých druhov 5312000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov X10 x Nechránené Detail v atlase