Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 295 - 315 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
podhorské krovinné vrbiny 5120000 Nechránené Detail v atlase
podhorský potok (metaritrál) 8131000 Nechránené Detail v atlase
podhorský tok 8130000 Nechránené Detail v atlase
Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Podmácané smrekové lesy Ls9.3 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
podzemná voda freatická (intersticiálna) 7210000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda freatická bez priameho kontaktu s povrchovými vodami a ovzduším 7211000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda nestlacená, s volnou hladinou 7200000 Nechránené Detail v atlase
podzemná voda puklinová 7220000 Nechránené Detail v atlase
podzemné jazerá 7222200 Nechránené Detail v atlase
podzemné jazerá 7221200 Nechránené Detail v atlase
podzemné potoky a rieky 7222100 Nechránené Detail v atlase
podzemné potoky a rieky 7221100 Nechránené Detail v atlase
polia A110000 Nechránené Detail v atlase
polia na nevápnitých pôdach A111300 Nechránené Detail v atlase
polia na pieskoch A111100 Nechránené Detail v atlase
polia na vápnitých pôdach A111200 Nechránené Detail v atlase
polná cesta A521000 Nechránené Detail v atlase
polný úhor A112000 Nechránené Detail v atlase
polom 2310000 Nechránené Detail v atlase
ponorené porasty chár 8A40000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase