Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 379 - 399 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
rašeliniská 8260000 Nechránené Detail v atlase
Rašeliniskové borovicové lesy Ls7.2 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rašeliniskové brezové lesíky Ls7.1 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rašeliniskové lesy Xp Detail v atlase
rašeliniskové mociare 6241000 Nechránené Detail v atlase
Rašeliniskové smrekové lesy Ls7.3 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rašelinné tône 8264000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rašelinové breziny a boriny 2117100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
regulovaný tok 8160000 Nechránené Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Ls6.2 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. Br5 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rozsiahlejšie skládky stavebného alebo iného odpadu, návažky zeminy alebo banské haldy či odkaliská S Detail v atlase
Rúbaniská s prevahou bylín a tráv X1 x Nechránené Detail v atlase
Rúbaniská s prevahou drevín X2 x Nechránené Detail v atlase
rúbaniskové kriaciny 2320000 Nechránené Detail v atlase
Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov Vo9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
rudné haldy A442000 Nechránené Detail v atlase
rybníky 6233000 Nechránené Detail v atlase
sady ovocných drevín A121000 Nechránené Detail v atlase