Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 379 - 399 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
rybníky 6233000 Nechránené Detail v atlase
sady ovocných drevín A121000 Nechránené Detail v atlase
Sekundárne sutinové a skalné biotopy Sk7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sezónne zaplavovaná poľnohospodárska krajina (vrátane intenzívne využívaných lúk a pasienkov) AM4 Detail v atlase
Sezónne/prechodné bariny/jazierka na anorganickej pôde; vrátane depresie, výmole, sezónne zaplavované lúky, ostricové bariny Ts Detail v atlase
Sezónne/prechodné jazerá (nad 8 ha); vrátane jazier v alúviách P Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené bariny/jazierka Ss Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené jazerá a depresie R Detail v atlase
Sezónne/prechodné/nepravidelné rieky/bystriny/potoky N Detail v atlase
silikátové plytké pôdy 4342000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4210000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk2 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 8110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové sutiny kolínneho stupna 4331000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové sutiny montánneho stupna 4321000 Nechránené Detail v atlase
Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni Sk3 8110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
sintrové jazierka 7221300 Nechránené Detail v atlase
širokolistové porasty vodných rastlín 8A31000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase