Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 421 - 441 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Spolocenstvá subalpínskych krovín Kr4 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá svahových kamenitých pôd na vápencoch a dolomitoch 9321200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá vysokobylinných nív 9332100 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá vysokých bylín a tráv vysokohorských nív a holí 9330000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá záveterných polôh hlbokých vlhkých pôd 9322000 Nechránené Detail v atlase
stabilizované skeletnaté svahy a plytké pôdy 4340000 Nechránené Detail v atlase
staré ramená 6221000 Nechránené Detail v atlase
stavby v extraviláne A300000 Nechránené Detail v atlase
stojaté vody 6200000 Nechránené Detail v atlase
Štrkové lavice bez vegetácie Br1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
štrkovna A432000 Nechránené Detail v atlase
stromoradia A210000 Nechránené Detail v atlase
studne 7212000 Nechránené Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subhalofytné travinné biotopy Sl4 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
subkontinentálne kyslé lesy dubové 2115100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2a 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2b 6240 Nechránené Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase