Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 442 - 462 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
smrekové lesy cucoriedkové 2117300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy limbové 2117400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekové lesy vysokobylinné Ls9.2 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy zamokrené 2117500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá 2116200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-smrekovcové lesy a travinné spolocenstvá 2116300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
snehové výležiská 9400000 Nechránené Detail v atlase
spodný tok Popradu po sútok s Valaskou vodou do 500 m n. m. ICHT_3 Detail v atlase
Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou Vo8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
spolocenstvá horských a vysokohorských bylinných porastov na silne dusíkatej pôde 3540000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá na plytkých silne skeletnatých pôdach a kamenitom podklade 9321000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá ostrice pevnej 9321100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá snehových polí kyslých podloží 9430000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá snehových výležísk na kyslých podložiach 9420000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá snehových výležísk na vápencoch 9410000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spolocenstvá subalpínskych krovín Kr4 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá svahových kamenitých pôd na vápencoch a dolomitoch 9321200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá vysokobylinných nív 9332100 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá vysokých bylín a tráv vysokohorských nív a holí 9330000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá záveterných polôh hlbokých vlhkých pôd 9322000 Nechránené Detail v atlase