Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 442 - 462 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
subxerofilné trávobylinné biotopy 3511000 Nechránené Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Kr1 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sucho - a kyslomilné dubové lesy Ls3.5.1 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sucho- a kyslomilné dubové lesy Ls3.5.2 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sucho- a kyslomilné dubové lesy Ls3.5 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1a 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1b 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1c 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1d 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 6120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sukcesné štádiá s borievkou obycajnou Kr3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sukcesne zmenené slatiny Ra7 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
sutinová jaskyna 1150000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
sutiny kolínneho stupna 4330000 Nechránené Detail v atlase
svahové a podsvahové jelšiny 2162100 Nechránené Detail v atlase
Ťažba; jamy po ťažbe štrku/uhlia/ílu/piesku, banské jazerá AM7 Detail v atlase