Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 442 - 462 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
spolocenstvá záveterných polôh hlbokých vlhkých pôd 9322000 Nechránené Detail v atlase
stabilizované skeletnaté svahy a plytké pôdy 4340000 Nechránené Detail v atlase
staré ramená 6221000 Nechránené Detail v atlase
stavby v extraviláne A300000 Nechránené Detail v atlase
stojaté vody 6200000 Nechránené Detail v atlase
Štrkové lavice bez vegetácie Br1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
štrkovna A432000 Nechránené Detail v atlase
stromoradia A210000 Nechránené Detail v atlase
studne 7212000 Nechránené Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subhalofytné travinné biotopy Sl4 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
subkontinentálne kyslé lesy dubové 2115100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2a 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2b 6240 Nechránené Detail v atlase
subxerofilné trávobylinné biotopy 3511000 Nechránené Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Kr1 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sucho - a kyslomilné dubové lesy Ls3.5.1 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sucho- a kyslomilné dubové lesy Ls3.5.2 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase