Vytlačiť

smrekovo-smrekovcové lesy a travinné spolocenstvá

smrekovo-smrekovcové lesy a travinné spolocenstvá


Kód biotopu

2116300

Kód Natura 2000