Vytlačiť

Spolocenstvá subalpínskych krovín

Spolocenstvá subalpínskych krovín


Kód biotopu

Kr4

Kód Natura 2000

4080

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

19

Priemerná plocha TML

32 699 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

35

Priemerný počet druhov v zázname

56


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (47),Pinus mugo (36),Sorbus aucuparia (35),Adenostyles alliariae (33),Salix silesiaca (32),Alchemilla sp. (28),Calamagrostis villosa (25),Homogyne alpina (25),Vaccinium myrtillus (24),Geranium sylvaticum (23)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.29% 16.71%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
75.0% 10.7% 14.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.0% 10.7% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.1% 3.6% 14.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 50,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 30,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 35,7 %
K02 - biologické procesy 28,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,1 %
K06 - iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra) 7,1 %
L04 - lavína 7,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV