Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 400 - 420 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6a 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6b 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
slatiny s vysokým obsahom uhlicitanov 8262200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
slepé rameno (parapotamál) 8142200 Nechránené Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy 9420 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekovcovo-limbové lesy Ls9.4 9420 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekové lesy cucoriedkové Ls9.1 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy cucoriedkové 2117300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy limbové 2117400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Smrekové lesy vysokobylinné Ls9.2 9410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy zamokrené 2117500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá 2116200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-smrekovcové lesy a travinné spolocenstvá 2116300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
snehové výležiská 9400000 Nechránené Detail v atlase
Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou Vo8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
spolocenstvá horských a vysokohorských bylinných porastov na silne dusíkatej pôde 3540000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá na plytkých silne skeletnatých pôdach a kamenitom podklade 9321000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá ostrice pevnej 9321100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá snehových polí kyslých podloží 9430000 Nechránené Detail v atlase
spolocenstvá snehových výležísk na kyslých podložiach 9420000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase