Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 316 - 336 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
porasty borievky obycajnej 2118400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obycajnej Kr2 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty borovice lesnej 2118300 Nechránené Detail v atlase
porasty chrastnice trsteníkovitej 5211000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty devätsilov 5212000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty drevín antropogénneho pôvodu A200000 Nechránené Detail v atlase
porasty dvojzubov a horciakov 5413000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty inváznych neofytov X8 x Nechránené Detail v atlase
porasty mrlíka cerveného 5311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty nepôvodných drevín X9 x Nechránené Detail v atlase
porasty pionierskych drevín 2118000 Nechránené Detail v atlase
porasty plazivých druhov 5312000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Porasty pôvodných druhov drevín X11 Detail v atlase
Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov X10 x Nechránené Detail v atlase
porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej 5412000 Nechránené Detail v atlase
poriecne (inundacné a mimoinundacné) mláky 6262300 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody (hyporeické) 7213000 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody typu starých ramien (paleopotamal) 6220000 Nechránené Detail v atlase
pozemné komunikácie A500000 Nechránené Detail v atlase
prameniská 8110000 Nechránené Detail v atlase