Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 316 - 336 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej 5412000 Nechránené Detail v atlase
poriecne (inundacné a mimoinundacné) mláky 6262300 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody (hyporeické) 7213000 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody typu starých ramien (paleopotamal) 6220000 Nechránené Detail v atlase
pozemné komunikácie A500000 Nechránené Detail v atlase
prameniská 8110000 Nechránené Detail v atlase
Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách Pr1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni 8111000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni 8112000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na vápencoch a mylonitoch 8113000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách Pr2 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská 8263000 Nechránené Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3a 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3b 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3c 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3d 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská mezotrofných ekotopov 8263100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská oligotrofných ekotopov 8263200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
priepast 1140000 Nechránené Detail v atlase