Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 253 - 273 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Panónske topolové lesy s borievkou Ls10 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske topoľové lesy s borievkou 91N0 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 6260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 6260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 6250 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 6250 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 91M0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
parky A240000 Nechránené Detail v atlase
pasienky 3510000 Nechránené Detail v atlase
Penovcové prameniská Pr3 7220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Penovcové prameniská 7220 7220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
periodické vody 6260000 Nechránené Detail v atlase
Permanentné rieky/bystriny/potoky; vrátane vodopádov M Detail v atlase
Permanentné sladkovodné bariny/jazierka; rybníky (menej ako 8 ha), močiare na vodou nasiaknutej anorganickej pôde s vynorenou vegetáciou počas väčšiny vegetačnej sezóny Tp Detail v atlase
Permanentné sladkovodné jazerá (nad 8 ha); vrátane veľkých slepých ramien O Detail v atlase
Permanentné zasolené bariny/jazierka Sp Detail v atlase
Permanentné zasolené jazerá Q Detail v atlase
pieskovna A433000 Nechránené Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 8230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
plávajúce a ponorené spolocenstvá plytkých vôd 8A32000 Nechránené Detail v atlase