Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 253 - 273 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár Vo5 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
opustené tažobné jamy A430000 Nechránené Detail v atlase
opusteniská A410000 Nechránené Detail v atlase
opustený ovocný sad A121100 Nechránené Detail v atlase
opustený vinohrad A122100 Nechránené Detail v atlase
orná pôda P Detail v atlase
ovocné sady a vinohrady A120000 Nechránené Detail v atlase
ovsíkové a trojštetové lúky podhorské a horské 3521200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
ovsíkové lúky nížinné a podhorské 3521100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská 1530 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská Sl3 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske topolové lesy s borievkou Ls10 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske topoľové lesy s borievkou 91N0 91N0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4 6260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 6260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 6250 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3 6250 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 91M0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
parky A240000 Nechránené Detail v atlase
pasienky 3510000 Nechránené Detail v atlase