Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 358 - 378 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rúbaniská s prevahou bylín a tráv X1 x Nechránené Detail v atlase
Rúbaniská s prevahou drevín X2 x Nechránené Detail v atlase
rúbaniskové kriaciny 2320000 Nechránené Detail v atlase
Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov Vo9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
rudné haldy A442000 Nechránené Detail v atlase
rybníky 6233000 Nechránené Detail v atlase
sady ovocných drevín A121000 Nechránené Detail v atlase
Sekundárne sutinové a skalné biotopy Sk7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sezónne zaplavovaná poľnohospodárska krajina (vrátane intenzívne využívaných lúk a pasienkov) AM4 Detail v atlase
Sezónne/prechodné bariny/jazierka na anorganickej pôde; vrátane depresie, výmole, sezónne zaplavované lúky, ostricové bariny Ts Detail v atlase
Sezónne/prechodné jazerá (nad 8 ha); vrátane jazier v alúviách P Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené bariny/jazierka Ss Detail v atlase
Sezónne/prechodné zasolené jazerá a depresie R Detail v atlase
Sezónne/prechodné/nepravidelné rieky/bystriny/potoky N Detail v atlase
silikátové plytké pôdy 4342000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4210000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk2 8220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
silikátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase