Vytlačiť

Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy


Kód biotopu

Ls6.1

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu