Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 43 - 63 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
biotopy s myrikovkou nemeckou 5121000 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
biotopy štrkovitých brehov tecúcich vôd 5310000 Nechránené Detail v atlase
biotopy štrkových brehov bez vegetácie 5313000 Nechránené Detail v atlase
borovicové kyslomilné lesy 2115200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Božie muky A230000 Nechránené Detail v atlase
Brehové porasty devätsilov Br6 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
brezové porasty 2118200 Nechránené Detail v atlase
Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 91D0 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukové a jedlové kvetnaté lesy 2113400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 9130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 9130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukové a zmiešané bukové lesy 2113000 Nechránené Detail v atlase
bukové kvetnaté lesy podhorské 2113500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukové kyslomilné lesy horské 2113700 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukové kyslomilné lesy podhorské 2113600 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá 2116100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bylinná vegetácia mociarov, stojatých a pomaly tecúcich vôd s kolísajúcou vodnou hladinou 8B30000 Nechránené Detail v atlase
Bylinné brehové porasty tecúcich vôd Br8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek Br7 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bystriny (epiritrál) 8120000 Nechránené Detail v atlase
cestné komunikácie (cesty) A520000 Nechránené Detail v atlase