Vytlačiť

juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové

juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové


Kód biotopu

2114200

Kód Natura 2000