Vytlačiť

Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy

Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy


Kód biotopu

Zk(b)

Kód Natura 2000