Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 21 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Druh nezadaný Nechránené Detail v atlase
Druh nezadaný Nechránené Detail v atlase
mezofilné lúky 3521000 Nechránené Detail v atlase
ovsíkové lúky nížinné a podhorské 3521100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
ovsíkové a trojštetové lúky podhorské a horské 3521200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
trojštetové lúky horské 3521300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
chudobné podhorské a horské lúky 3521400 Nechránené Detail v atlase
teplomilné stoklasové lúky 3521500 Nechránené Detail v atlase
vlhké lúky 3522000 Nechránené Detail v atlase
vlhké lúky na alúviách vodných tokov a v podmácaných depresiách v nížinách a pahorkatinách 3522100 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
bezkolencové lúky 3522200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vlhké lúky podhorských a horských oblastí 3522300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
lúcne úhory 3523000 Nechránené Detail v atlase
trávobylinné porasty na zasolených pôdach 3530000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
spolocenstvá horských a vysokohorských bylinných porastov na silne dusíkatej pôde 3540000 Nechránené Detail v atlase
komplex skalných a sutinových biotopov 4000000 Nechránené Detail v atlase
skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho a subalpínskeho stupna 4100000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
skalné steny a skalné štrbiny horského (submontánneho až supramontánneho) stupna 4200000 Nechránené Detail v atlase
silikátové skalné steny a skalné štrbiny montánneho stupna 4210000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10