Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty


Kód biotopu

Al3b

Kód Natura 2000

6170

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

122

Priemerná plocha TML

42 462 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

152

Priemerný počet druhov v zázname

76


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (187),Scabiosa lucida (123),Phyteuma orbiculare (119),Galium anisophyllon (100),Sorbus aucuparia (100),Saxifraga paniculata (93),Euphrasia salisburgensis (87),Sesleria albicans (87),Bellidiastrum michelii (82),Thesium alpinum (81)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
91.15% 8.85%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
82.3% 15.6% 2.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.3% 15.6% 2.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.8% 9.5% 0.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 30,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 26,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 21,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 13,0 %
K02 - biologické procesy 4,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 52,6 %
K02 - biologické procesy 24,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,8 %
A04 - pasenie 1,5 %
D01 - dopravné siete 1,5 %
L04 - lavína 1,5 %
A03 - kosenie 0,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 0,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV