Vytlačiť

prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni

prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni


Kód biotopu

8112000

Kód Natura 2000