Vytlačiť

pozemné komunikácie

pozemné komunikácie


Kód biotopu

A500000

Kód Natura 2000