Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 106 - 120 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Šarbov 35 440,00 21. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Šarbov 6 990,00 21. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Šarbov 166 530,00 21. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Krajná Porúbka 320 000,00 08. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Krajná Porúbka 105 430,00 08. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 06. 08. 2020 Galvánková Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 30. 07. 2020 Galvánková Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 30. 07. 2020 Galvánková Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Veľký kopec2 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty (+ 1) Lk1 Veľký kopec1 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty (+ 1) Kr7 Tarbucka7 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Tarbucka6 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Palota 83 580,00 01. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši (+ 3) Kr7 Ploská hora Tr3+Kr7+X8+X9, 6250 132 353,00 10. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Úhory a extenzívne obhospodarované polia X5 Ploská hora X5 31 816,00 10. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu