Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 16 366 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 Dovalovo, rieka Belá 29. 07. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Podkriváň, pod Bukovinkou 23. 05. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Dovalovo, rieka Belá 17. 07. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Krížna 16. 07. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Veľká Fatra.Lysec. SZ svah nad Hornojasenskou doli 08. 07. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Temešská skala - západ 08. 07. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Juráňova dolina 11. 06. 2019 Žlkovanová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ľubietová 21. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Dolný Jelenec 19. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Jergaly 19. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ráztoka- lom 19. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Blatnická dolina 18. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 terasa nad Somolickým potokom 18. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Slaská, nad obcou 18. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Jamník 13. 06. 2019 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu