Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 17 162 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
nevalidovaný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Chľaba Lk1, 6510 45 235,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Tarbucka1 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 13. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 13. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 02. 07. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 08. 07. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Oľšavka 2 400,00 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Oľšavka 1 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Nižná Jablonka 08. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Priepastná 02. 06. 2020 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Krajná Porúbka 08. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Dielnice II 12. 06. 2020 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu