Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 31 - 45 z 32 024 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Jasovská planina 27. 07. 2023 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Domické škrapy 11. 06. 2023 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Horný vrch 13. 08. 2023 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty nepôvodných drevín X9 Tematínske kopce 16,00 17. 06. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Pavelské štrkovisko, kanál 16,00 30. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Zaplavované trávniky Lk9 Pavelské slanisko - štrkovisko 16,00 30. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel X4 Mostové-strh 16,00 30. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Zaplavované trávniky Lk9 Mostové, kanál 16,00 30. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Dechtárske vinice 16,00 23. 05. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Drieňové 16,00 23. 05. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Seleštianska stráň 16,00 23. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Veľký Kopec 16,00 19. 05. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Tarbucka 16,00 19. 05. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Devinská Kobyla, pri Waitovom lome 16,00 09. 05. 2022 Eliáš P., ml. Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ostrovné lúčky 16,00 09. 05. 2022 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu