Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 17 431 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Horná Mičiná 18. 03. 2021 Saxa Andrej Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 Zuzbrohlava - Kraviarky 19. 09. 2019 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Oravská Polhora - Nad Sihlami 13. 09. 2019 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou (+ 1) Ls4 Dobrá Voda 3 300,00 10. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Teplomilné submediteránne dubové lesy (+ 1) Kr6 Dobrá Voda 2 300,00 10. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Lipovo-javorové sutinové lesy (+ 1) Ls4 Dobrá Voda 30 500,00 09. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 Dobrá Voda 78 100,00 09. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Teplomilné submediteránne dubové lesy Ls3.1 Dobrá Voda 2 100,00 27. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Lipovo-javorové sutinové lesy (+ 1) Ls4 Dobrá Voda 68 400,00 28. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Dubovo-hrabové lesy karpatské Ls2.1 Dobrá Voda 47 700,00 11. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Dubovo-hrabové lesy karpatské Ls2.1 Dobrá Voda 2 900,00 11. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 Dobrá Voda 4 600,00 11. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Porasty nepôvodných drevín X9 Dobrá Voda 88 700,00 07. 08. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Dubovo-hrabové lesy karpatské Ls2.1 Dobrá Voda 1 200,00 11. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Dubovo-hrabové lesy karpatské (+ 1) Ls2.1 Dobrá Voda 13 100,00 10. 09. 2020 Jedlička Boris Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10