Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 17 049 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Haligovce 18. 05. 2020 Kilár Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Stankovany. západ 24. 04. 2020 Dušeková Laura Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 29. 04. 2020 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 28. 04. 2020 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 Habura 500 000,00 21. 04. 2020 Doboš Dominik Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Stará Bebrava, Sokolie 18. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Stará Bebrava, Sokolie 18. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 Studený hrad 10. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 Studený hrad 10. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Studený hrad 10. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 Studený hrad 10. 07. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 Gepnárova dolina 07. 08. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 Makovište 07. 08. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 Sivý kameň 07. 08. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 Žirany 14. 08. 2019 Košťal Jaroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10