Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 17 025 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 16. 07. 2019 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 18. 07. 2016 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Poráčska dolina 08. 08. 2019 Bryndzová Štefánia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Červená skala-Poráčska dolina 08. 08. 2019 Bryndzová Štefánia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Betlanovská dolina 12. 08. 2019 Bryndzová Štefánia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Vršatec - sever, skala 13. 06. 2019 Rajcová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Slizké-Dúbrava 12. 08. 2019 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Slizké-Dúbrava 26. 07. 2016 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Omšenie 16. 07. 2019 Rajcová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 19. 01. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Pod Holým vrchom 28. 08. 2019 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Pod Holým vrchom 30. 09. 2016 Válková Darina Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3 19. 06. 2018 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 20. 09. 2019 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 8120 06. 08. 2019 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10