Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 17 213 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 03. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 03. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 11. 09. 2020 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Stakčínska Roztoka 300,00 24. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Banské 21. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Topoľa2 300,00 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Topoľa1 300,00 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí (+ 1) Lk6 Zboj 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10