Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 46 - 60 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Bystrá dolina- Pod Bystrými plesami 25. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Granatova stena 17. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Vysoke Tatry - Vysna Priehyba 24. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Na Svisti stit 17. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Pod krivanom 25. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Vysne Koprove sedlo 18. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Mengusovska dolina 18. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hertník 23. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hraničné 29. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Latorica 1 12. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Kolárovo. Listové jazierko. 2 20. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Kolárovo. Listové jazierko. 1 20. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Beša - mŕtve rameno Latorice 12. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 Tisovnica 17. 08. 2022 Šefferová Stanová Viera Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Budnárka 20. 09. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu