Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 46 - 60 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Pustá Ves 28. 07. 2020 Galová Michaela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 Traja jazdci (Kamenná brána) 21. 07. 2020 Galová Michaela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Jasovská planina 25. 06. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Jasovská planina 25. 06. 2020 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 Steblová skala 17. 07. 2020 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 Steblová skala 17. 07. 2020 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 Mostové 16,00 15. 06. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 Pavel-kanál 16,00 15. 06. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Pavel-štrkovisko 16,00 15. 06. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Plášťovce 16,00 27. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1c Dechtárske vinice 16,00 27. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 Chrámec 16,00 27. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Veľký Kopec 16,00 25. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Tarbucka 16,00 25. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Devínska Kobyla 16,00 18. 05. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu