Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 76 - 90 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Topoľa1 300,00 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí (+ 1) Lk6 Zboj 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Hostovice2 24. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Hostovice1 24. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská (+ 1) Lk5 Svetlice2 24. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Bušovce, rieka Biela, ľavý breh 17. 07. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) 6510 Svetlice1 24. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach (+ 1) Lk1 Šarbov3 13. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Šarbov2 13. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí (+ 1) Lk5 Šarbov1 13. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Nižná Jedľová 13. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí (+ 1) Lk1 Habura 13. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Roškovce 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Rokytovce 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 20. 08. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu