Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 32 070 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
nevalidovaný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Záhorie - Pod Starou Rudavou 10 000,00 8/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Záhorie - Nad Starou Rudavou 2 8 000,00 8/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Záhorie - Rúbanica 10 000,00 8/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Záhorie - Nad Starou Rudavou 1 4 500,00 8/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Poľana Hradné lúky 4 5 500,00 7/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Poľana Hradné lúky 2 6 300,00 7/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Poľana Hradné lúky 3 3 500,00 9/2023 - jeseň Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Poľana Hradné lúky 1 10 200,00 7/2023 - leto Ružičková Jana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 21. 06. 2024 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 21. 06. 2024 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 21. 06. 2024 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Klin nad Bodrogom, meander Starý Bodrog, TML Klin 3 - sever 10 000,00 04. 10. 2023 Kubalová Silvia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Klin nad Bodrogom, meander Starý Bodrog, TML Klin 2 - juh 04. 10. 2023 Kubalová Silvia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Klin nad Bodrogom, meander Starý Bodrog, TML Klin 1 - stred 10 000,00 04. 10. 2023 Kubalová Silvia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Rašelina 10 000,00 06. 09. 2023 Kubalová Silvia Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10