Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Jazero Veľká Krčava. Veľký Kamenec 11. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Rovná skala 24. 08. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Bajerovce, Zadné hradisko 18. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Litmanová 31. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Jastrabie nad Topľou 02. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Patria 01. 10. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Zlomiskova dolina 19. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Furkotské sedlo 13. 08. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Furkotska dolina 22. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Vranov nad Topľou 30. 06. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Komárany 21. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Devínska hradná skala 20. 05. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Trlenská dolina 16. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Pod Skalnou Alpou 19. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Gerlachov 18. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10