Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 24 778 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Xerotermné kroviny 40A0 Muránsky hrad 06. 08. 2022 Blanár Drahoš Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Šivetice, Muteň 22. 07. 2022 Blanár Drahoš Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 M.Lieskové nad obcou 22. 07. 2022 Mertanová Sylva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Kobela, hrana lomu 20. 10. 2022 Mertanová Sylva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Pohanský hrad 19. 07. 2022 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Plešivské stráne 23. 07. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 19. 01. 2023 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 19. 01. 2023 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 20. 01. 2023 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 18. 05. 2022 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 18. 05. 2022 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 18. 05. 2022 Suvada Robert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný haldy a skládky odpadového materiálu A440000 15. 01. 2023 Novák Ladislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
nevalidovaný haldy a skládky odpadového materiálu A440000 15. 01. 2023 Novák Ladislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské jelšové lužné lesy Ls1.4 13. 01. 2023 Šustr Ivan Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10