Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 61 - 75 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Abov 16,00 18. 05. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty nepôvodných drevín X9 Chotínske piesky 16,00 18. 05. 2020 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 26. 05. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 03. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6 03. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 23. 09. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 11. 09. 2020 Smatanová Janka Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Stakčínska Roztoka 300,00 24. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) Lk1 Banské 21. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Topoľa2 300,00 17. 08. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu