Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 91 - 105 z 20 268 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kosodrevina 4070 Mala Studena Dolina 27. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Dolina Zeleneho plesa 14. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Ploská 28. 07. 2022 Szokala Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Ploská - nivačný kotol v závere Ľuboch. doliny 27. 07. 2022 Szokala Daniel Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Pálenica 08. 06. 2022 Hrivnák Richard Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Velická dolina - Kvetnica 25. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Bel. Tatry - Ovcie Kominy 26. 06. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Zadne Jatky 26. 06. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Važecká dolina - Handel 09. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Smutna doilina 19. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Grúnik pod Kriváňom 10. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Velicke plieska 18. 07. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Dvorisko 14. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 Beluša 29. 06. 2022 Slezák Michal Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Rabča 15. 06. 2022 Hrivnák Richard Zobrazit druh v atlase Detail záznamu