Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 91 - 105 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Br4 20. 08. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1) 6510 Driečna 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Podmácané lúky horských a podhorských oblastí Lk6 Bodružaľ 08. 07. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1 Diva Sl1, 1340 46 942,00 15. 08. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 Diva Ls1.1, 91E0 75 419,00 15. 08. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Diva Lk1, 6510 26 152,00 15. 08. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) Lk11 Diva Lk11 142 136,00 15. 08. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Brehové porasty devätsilov Br6 21. 07. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Chrámec 05. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Drňa2 05. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Drňa1 05. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Drienove2 05. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Drienove1 05. 06. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 Vápeník 40 680,00 30. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Šarbov 76 910,00 21. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu