Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 151 - 165 z 20 576 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hranovnica, Olšovec 02. 06. 2022 Leskovjanská Anna Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 lúka nad Hranovnicou 02. 06. 2022 Leskovjanská Anna Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Komjatná 1A 08. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Ondrašová - pri chatách 06. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Biele plesá I. 20. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Biele plesá II. 20. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Biele plesá III. 20. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Pustalovčia 27. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Temné Smrečiny pod plesom 03. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Temnosmrečinová dolina - Nardetum 03. 08. 2022 Sedláková Blažena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Ladmovce 10. 06. 2022 Dudáš Matej Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Valčianska dolina 1 21. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Lazany, pri chate 01. 08. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Hornád pri Hranovnici 02. 06. 2022 Leskovjanská Anna Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Kráľova studňa 19. 07. 2022 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu