Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 151 - 165 z 32 070 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Rimavská Sobota, lavý breh Rimavy 11. 08. 2023 Šibíková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Párnica 4 08. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Šíp 1 24. 08. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Úplazy 07. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Cabov 02. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Kamenná Poruba 1 02. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Jastrabie n.T. 1 21. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Stará Myjava 05. 08. 2023 Figura Tomáš Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0 Železná Studienka 24. 10. 2023 Vrábľová Simona Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhké acidofilné brezové dúbravy 9190 MORAVSKÝ JÁN - Stadnisko 26. 10. 2023 Vrábľová Simona Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Abrod 02. 08. 2023 Šefferová Stanová Viera Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Brodské 30. 08. 2023 Šibíková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Pitelová 22. 08. 2023 Lasák Rastislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Juskova Voľa 1 30. 06. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Skalisko 22. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu