Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 166 - 180 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Bezkolencové lúky 6410 Krupina (Kukučka, Stará Hora) 08. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Krupina 01. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Trubárka 30. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 Bojnice-kalvária 06. 06. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 Uholníky 03. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Sádok 20. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Turany-Uhoľníky 03. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 slatina pod Tlstou 12. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Podkova 23. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 Rybníky 29. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Košarisko 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Malá Chochuľa 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Čierna Lehota 30. 07. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Devínska Nová Ves - pri cyklomoste 09. 07. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Šarkanica 2 30. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu