Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 121 - 135 z 32 059 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Zlomiskova dolina 19. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Furkotské sedlo 13. 08. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 Furkotska dolina 22. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Vranov nad Topľou 30. 06. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Komárany 21. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Devínska hradná skala 20. 05. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Trlenská dolina 16. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Pod Skalnou Alpou 19. 06. 2023 Chilová Viktória Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Gerlachov 18. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Baranec 16. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Bašov kopec 09. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 Bielice 06. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Terchová 3 04. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Pilsko 01. 08. 2023 Plesková Zuzana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Chmeľnica 24. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu