Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 121 - 135 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Trnkové a lieskové kroviny (+ 2) Kr7 Ploská hora Kr7+X8+X9 206 062,00 10. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Ploská hora Lk1, 6510 327 494,00 10. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Bielovce Lk1, 6510 290 750,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny (+ 1) Kr7 Bielovce Kr7+X9 505 538,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši (+ 1) Kr7 Bielovce Tr3+Kr7, 6250 1 041 669,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel X3 Lontov X3 8 570,00 19. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Trnkové a lieskové kroviny Kr7 Lontov Kr7 163 684,00 19. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Lontov Lk1, 6510 219 036,00 19. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty nepôvodných drevín X9 Chľaba X9 41 552,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. Br5 Chľaba Br5, 3270 2 535,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy Ls1.1 Chľaba Ls1.1, 91E0 29 742,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 Chľaba Vo2, 3150 12 612,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 Chľaba Tr1, 6210 1 676,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Palota 41 500,00 01. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel X4 Tarbucka5 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu