Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 136 - 150 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 Tisovec. Vachtové jazierko 02. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Zboj - Kvašný potok 13. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Nižná Lipová 22. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Príslop 22. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Príslop 22. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Kľak - Veľká Fatra 29. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Kľak - Veľká Fatra 29. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Nižné Ružbachy 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 Tematínske kopce, Kňaží vrch 28. 07. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 Handlová-pod Gričom 04. 08. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Fačkovské Sedlo 02. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Pod Vraniou skalou 02. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Smrekov 31. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Smrekov 31. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kosodrevina 4070 Veľká Chochuľa 08. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu