Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 136 - 150 z 17 275 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (+ 1) Tr2 Tarbucka4 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Roškovce 239 500,00 11. 06. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Svetlice 200 530,00 04. 06. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Svetlice 73 920,00 04. 06. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Svetlice 50 000,00 04. 06. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel X4 Tarbucka3 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Vyšná Jablonka 23. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 Kečkovce 172 100,00 30. 07. 2020 Repčíková Barbara Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 Chľaba Lk1, 6510 45 235,00 20. 07. 2020 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 Tarbucka1 12. 05. 2020 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 13. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 13. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 16. 06. 2020 Kĺč Vladimír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu