Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 196 - 210 z 32 024 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Chládkové úplazy 31. 08. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Spišská Belá 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Strážky 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Podolínec 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 Spišská Belá 21. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 Malý Lipník - Lugi 15. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 Prievaly 14. 08. 2023 Šefferová Stanová Viera Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Držatín 2N 17. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Držatín 3N 17. 09. 2023 Duchoň Mário Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Dobrá Niva (Gajdošovo) 29. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Zaježová-západ 20. 08. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Prochot 29. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Bezkolencové lúky 6410 Obycké lúky 03. 07. 2023 Kollár Jozef Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Valaská Dubová 09. 07. 2023 Galvánek Dobromil Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 Klenovec 22. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu