Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky


Kód biotopu

Lk1

Kód Natura 2000

6510

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

768

Priemerná plocha TML

94 368 m2

Počet mapovateľov

51

Počet vykonaných návštev na TML

892

Priemerný počet druhov v zázname

66


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Arrhenatherum elatius (787),Plantago lanceolata (770),Dactylis glomerata (764),Trifolium pratense (759),Lotus corniculatus (676),Trifolium repens (661),Leontodon hispidus (658),Ranunculus acris (634),Campanula patula (609),Veronica chamaedrys (572)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
72.66% 27.34%
PAN:
68.64% 31.36%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
55.5% 38.4% 6.1%
PAN:
62.4% 26.2% 11.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
61.0% 33.4% 5.6%
PAN:
64.4% 24.8% 10.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.6% 32.0% 3.4%
PAN:
65.1% 25.5% 9.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 78,2 %
A04 - pasenie 19,4 %
B02 - manažment lesa 0,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 0,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,3 %
D01 - dopravné siete 0,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 0,2 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 0,2 %
B01 - výsadba stromov 0,2 %
K02 - biologické procesy 0,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 31,7 %
K02 - biologické procesy 24,6 %
A04 - pasenie 12,1 %
I01 - druhové invázie 6,7 %
D01 - dopravné siete 5,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,3 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 87,2 %
A04 - pasenie 8,3 %
B02 - manažment lesa 0,9 %
G04 - vojenské využitie 0,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,9 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,9 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 32,3 %
K02 - biologické procesy 18,5 %
I01 - druhové invázie 12,9 %
A04 - pasenie 10,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 7,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 1,6 %
D01 - dopravné siete 1,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV