Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 16 - 30 z 20 268 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 MNISEK NAD HNILCOM, Na roveň 29. 07. 2022 Maršalek Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 MNISEK NAD HNILCOM, Nad hrobik 01. 08. 2022 Maršalek Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kyslomilné bukové lesy 9110 MNÍŠEK NAD HNILCOM, Do Čarnoho 02. 08. 2022 Maršalek Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0 NOVA VES 27. 06. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 RUDŇANY, Skalka 13. 07. 2022 Maršalek Peter Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Vidová, lúka na Plešivskej planine 17. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Hubovo, Ozvena 18. 06. 2022 Belanová Eva Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónsko-balkánske cerové lesy 91M0 NOVA VES 27. 06. 2022 Lizoň Branislav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Nebrová 11. 07. 2022 Devánová Katarína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Plešivec, Plešivská planina, Gemerské lúky 16. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Silická Jablonica, lúka pri dedine 15. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Háj, lúka pod Hájskou stráňou 14. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Silická Jablonica, zarastajúca lúka pri dedine 13. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Gemerská Hôrka, zarastajúca lúka Z od obce 10. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Silická Jablonica, PR Sokolia skala 08. 06. 2022 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu