Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 16 - 30 z 31 945 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Baranec 16. 09. 2022 Celer Slavomír Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Bašov kopec 09. 07. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 Bielice 06. 09. 2023 Kolárová Kristína Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Terchová 3 04. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Penovcové prameniská 7220 Pilsko 01. 08. 2023 Plesková Zuzana Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Chmeľnica 24. 05. 2023 Kĺčová Kunštárová Vladimíra Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Malá Fatra - za Bublenom 20. 09. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Malá Fatra - pod Bublenom 20. 09. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Hačava, pravy breh Rimavy 24. 07. 2023 Šibíková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Horské kosné lúky 6520 Liptovská Teplička. Veľký Brunov 21. 09. 2023 Fekiač Miroslav Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 Rimavská Sobota, lavý breh Rimavy 11. 08. 2023 Šibíková Mária Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 Párnica 4 08. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Šíp 1 24. 08. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 Úplazy 07. 09. 2023 Hutárová Daniela Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Cabov 02. 07. 2022 Dercová Elena Zobrazit druh v atlase Detail záznamu