Vytlačiť

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte


Kód biotopu

6150

Kód Natura 2000

6150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

111

Priemerná plocha TML

128 473 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

223

Priemerný počet druhov v zázname

38


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus mugo (224),Juncus trifidus (202),Campanula alpina (199),Festuca supina (199),Oreochloa disticha (190),Vaccinium myrtillus (182),Homogyne alpina (182),Ligusticum mutellina (181),Avenella flexuosa (176),Vaccinium vitis-idaea (173)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
92.30% 7.70%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
87.9% 11.7% 0.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.2% 10.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
92.8% 6.7% 0.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 38,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 30,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 23,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 61,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 12,5 %
D01 - dopravné siete 5,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,6 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,9 %
K02 - biologické procesy 3,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,6 %
A04 - pasenie 1,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 0,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV