Vytlačiť

Penovcové prameniská

Penovcové prameniská


Kód biotopu

7220

Kód Natura 2000

7220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

72

Priemerná plocha TML

1 010 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

85

Priemerný počet druhov v zázname

34


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (69),Potentilla erecta (58),Carex flacca (51),Carex panicea (51),Eupatorium cannabinum (51),Juncus articulatus (50),Palustriella commutata (47),Tussilago farfara (47),Bryum pseudotriquetrum (45),Eriophorum latifolium (44)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.45% 50.55%
PAN:
80.00% 20.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
34.5% 48.8% 16.7%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
35.7% 50.0% 14.3%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.5% 26.2% 14.3%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 68,8 %
A04 - pasenie 12,5 %
B02 - manažment lesa 6,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,2 %
K02 - biologické procesy 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 28,2 %
A03 - kosenie 25,9 %
B02 - manažment lesa 8,2 %
A04 - pasenie 5,9 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 5,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,5 %
D01 - dopravné siete 2,4 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV