Územia európskeho významu

Zobrazených 1 - 30 z 644 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Črmeľ SKUEV4011 8 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Hornádu SKUEV4010 156 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Oľšavy SKUEV4009 44 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Torysy SKUEV4007 258 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Gerlachovské lúky SKUEV4096 91 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúky nad Hradiskom SKUEV4097 69 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúky pod Beskydom SKUEV4100 68 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúky pod Dubníkom SKUEV4101 6 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Solivarsko- švábske dúbravy SKUEV4005 542 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Stredný tok Ondavy SKUEV4008 155 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 773 27 13, Slovak Republic Detail zaznamu
Becherovská tisina SKUEV0937 265 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Bradlové pásmo SKUEV0942 50 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Haništiansky les SKUEV0935 120 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Hornádske meandre SKUEV0944 198 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný tok Ondavy SKUEV0939 301 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný tok Tople SKUEV0936 367 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Korunkovské lúky SKUEV0953 50 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Misárňami SKUEV0968 4 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Rakytová hora SKUEV0938 862 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Šimonka SKUEV0932 2 979 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Trebejovské skaly SKUEV0941 47 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Tvarožecké lúky SKUEV0952 76 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Valalská voda SKUEV0933 18 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Čergov SKUEV0332 6 029 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Čergovský Minčol SKUEV0331 4 263 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Demjatské kopce SKUEV0323 9 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Dubnícke bane SKUEV0401 243 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Dunitová skalka SKUEV0330 3 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Fintické svahy SKUEV0322 747 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Gýmešský jarok SKUEV0934 40 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10