Dunitová skalka

Kód územia

SKUEV0330

Výmera územia

1,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

03.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Sedlice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,92305556

Zemepiská dĺžka

21,12500000

Nadmorská výška (m)

Max

490

Priemerná

477

Min

468

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Asplenium adulterinum

Popis územia

The site is situated on the southern border of Šarišská vrchovina Highland. It is represented by a small hill lying on the northern margin of the village Sedlice near the Rešetka Hill. A serpentine island emerged from the flysch layers of the Inner Carpathian Paleogene in the southern part of the hill. Rare serpentine and azbestos developed to the small fissures. The site and its surroundings have a character of a hilly land. Forests as a result of the succession processes cover almost 80 % of the site. Grasslands and rock communities cover the rest parts of the site. The site lies in the urban and agricultural landscape, where grasslands prevail and they alternate with the arable land and forests. Asplenium cuneifolium – another nationally important species of the genus Asplenium occurs in the site.

Ciele ochrany

In the frame of Slovakia a unique outcrop of serpentines was the base for formation of specific plant communities with the occurrence of annex fern species Asplenium adulterinum. Asplenium adulterinum has the eastern boundary of its distribution range in Slovakia. The site represents the most eastern locality of the species recorded in Slovakia. Part of the site is protected as the Nature Reserve (NR) Dunitová skalka. NR Dunitová skalka was established in 1964.

Zraniteľnosť

Abandonment of traditional land use (grazing, hand mowing) has enabled succession processes towards forest communities. Trees shade the rocks with the occurrence of Asplenium species.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Asplenium cuneifolium

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika rastlín